La funció ÚNICS per obtenir valors únics d’una llista.

La funció ÚNICS (ull que sorprenentment va amb accent!) és una funció de Cerca i Referència incorporarda a Office 365 i que ens dona com a resultat els valors únics dintre del rang indicat (ja siguin números, dates, textos, etc.) En anglès aquesta funció s’anomena UNIQUE en anglès i UNICOS en castellà

Exemple

Actualitzar els valors al afegir registres

Si volem que en el llistat de valors únics es vagin incorporant els valors de registres nous, podem convertir les dades d’origen en una taula i aplicar la fórmula ÚNICS sobre la taula, en comptes de sobre un rang. En aquest exemple hem creat la taula Població (a la columna A). D’aquesta manera si introduïm nous registres a la columna A, s’actualitzaran automàticament a la columna E

La importància de l’accent

Molts usuaris que tenen l’Excel en català pregunten, “com es diu la funció d’Excel UNIQUE O UNICOS en català?”. El motiu principal és que quan comencen a escriure “UNICS” l’Excel no mostra la funció en el requadre flotant on surten les funcions que comencen amb el text que hem escrit:

Més enllà de que tinguem una versió d’Excel antiga i la fórmula no estigui disponible, la causa principal d’això és que la funció ÚNICS en català porta accent.

Altres maneres d’obtenir valors únics a Excel

Si vols conèixer una altra forma d’obtenir valors únics pots llegir aquest post:

Obtenir una llista de valors únics – Excel.cat

Feu un comentari