Obtenir una llista de valors únics

Imaginem que tenim una taula amb un llistat de vendes molt llarg. A la columna B hi tenim el nom del client i volem aconseguir una llista de tots els clients que tenim.

Nota: Amb les versions més actuals d’Excel hi ha una manera més ràpida de fer-ho que és mitjançant la funció ÚNICS. Pots veure més informació en aquest post:

La funció ÚNICS per obtenir valors únics d’una llista a Excel – Excel.cat

Mitjançant OPCIONS AVANÇADES dintre del menú DADES podrem fer-ho de manera immediata.

➨Cliquem OPCIONS AVANÇADES i se’ns obrirà el menú de FILTRE AVANÇAT.

➨Escollim l’opció COPIA-HO A UNA ALTRA UBICACIÓ

➨A INTERVAL DE LLISTA posem el rang on tenim les dades a filtrar. Podem seleccionar-lo mitjançant el ratolí. (en aquest cas columna B)

➨A AMB CÒPIA posem la cel·la a partir de la qual volem que ens posi la llista dels valors únics.

➨Marquem la casella NOMÉS ELS REGISTRES EXCLUSIUS.

Automàticament excel ens crearà una llista dels valors únics.

Feu un comentari