Veure diferents fulls d’un mateix llibre al mateix temps.

Si ens interessa poder tenir visibles 2 fulls d’Excel al mateix temps (ja sigui perquè treballem amb 2 o més pantalles o perquè volem veure’ls alhora en una mateixa pantalla) ho hem de fer mitjançant el menú VISUALITZACIÓ i l’opció OBRE UNA FINESTRA NOVA

Automàticament Excel ens crearà “una còpia” (només a efectes visuals) que ens permetrà veure diferents parts del llibre al mateix temps.

Excel anomenarà aquest llibre amb el nom del primer i un “-2” (en cas que n’obrim 2, “-3” si n’obrim un tercer, etc.). Aquests “altres fitxer” només són un mirall del primer i per tant qualsevol canvi que fem en un d’ells, es veurà reflectit automàticament a la resta.

Si volem poder veure alhora a la mateixa pantalla aquestes diferents “còpies” que hem creat, pot ser molt útil aquest post on expliquem les diferents possibilitats (una al costat de l’altre, una sobre l’altre, etc):

Feu un comentari