Treballar amb més d’un llibre d’Excel alhora.

Si volem tenir en pantalla 2 o més fitxers d’Excel alhora, ho podem fer tant en format vertical (un al costat de l’altre) com horitzontal (un a sobre l’altre).

Per fer-ho, hem d’anar al menú VISUALITZACIÓ – DISPOSA-HO TOT i ens apareixeran les diferents opcions que tenim.

Opcions de visualització

Mosaic

Encabirà les diferents pantalles com si fossin rajoles d’un mosaic, en vertical i horitzontal de manera que les puguem visualitzar totes alhora

Horitzontal

Disposa els diferents llibres un a sobre de l’altre

Vertical

Disposa els diferents llibres d’Excel un al costat de l’altre

En cascada

Disposa els llibres un a sobre de l’altre mantenint visibles les barres del títol

Finestres del llibre de treball actiu

Si activem aquesta casella de verificació només ens mostrarà les diferents finestres que tinguem obertes del llibre de treball que tenim en primer pla.

Per veure com tenir més d’una finestra oberta d’un llibre de treball actiu (per exemple per poder veure 2 fulls d’un mateix llibre alhora), pots veure aquests post:

Feu un comentari