Com eliminar els valors duplicats a Excel?

Excel disposa d’una funcionalitat que ens permet de manera ràpida poder eliminar els elements duplicats.

  1. Seleccionem el rang en el qual volem eliminar els duplicats. (si no en seleccionem cap, excel n’agafarà un en funció d’on tinguem situat el cursor)

2. En el menú Dades triem l’opció Suprimeix els duplicats

3. Podrem marcar si les nostres dades tenen capçaleres (per descartar del anàlisis la primera fila) i podrem seleccionar quines columnes volem analitzar alhora de determinar si aquella fila està duplicada o no.

Automàticament excel eliminarà els duplicats i generarà un missatge dient-nos quants valors duplicats ha eliminat i quants valors únics queden.

Atenció: No queda cap registre de les dades que s’han eliminat. Si el que vols és saber quins són els valors duplicats però sense eliminar-los llegeix aquest post:

Com identificar els duplicats en un full d’excel? (sense eliminar-los)

Feu un comentari