La funció CONSULH a Excel (Cerca i referència)

La funció CONSULH (BUSCARH en castellà o HLOOKUP, en anglès) ens serveix per buscar una determinada dada a la primera fila d’un rang i, un cop trobada, accedir al valor de la mateixa columna però d’una altra fila d’aquesta rang. Sintaxis CONSULH (valor a buscar; rang on buscar-lo; fila del rang que ens donarà el … Llegiu més

Inserir un COMENTARI en una cel·la d’Excel

Els comentaris en una cel·la d’Excel serveixen per posar algun tipus d’aclariment o nota associat a una determinada cel·la. Quan una cel·la conté un comentari Excel ens posa un triangle a la cantonada superior dreta de la cel·la Si ens hi posem a sobre s’obrirà un desplegable que mostrarà el comentari Com inserir un comentari … Llegiu més

La funció CONCAT a Excel (funcions de text)

La funció CONCAT (en anglès i castellà es diu de la mateixa manera) és una funció d’Excel que ens permet unir diferents cadenes de text en una sola. Sintaxis de la funció CONCAT La sintaxis de la funció CONCAT és molt senzilla, 1 primer camp Text1 obligatori (que pot ser directament un text o fer … Llegiu més

Diferència entre les funcions BUSCA i CERCAR d’Excel (fórmules de text)

Les funcions CERCAR i BUSCA fan exactament el mateix, retornen la primera posició on apareix un determinat text dintre, d’un altre. La única diferència és que la funció BUSCA distingeix entre majúscules i minúscules mentre que la funció CERCAR, no. Pots trobar més informació sobre ambdues funcions, ens aquests posts:

La funció CERCAR a Excel (Fórmules de text)

La funció CERCAR d’Excel (SEARCH, en anglès, HALLAR en castellà) és una fórmula de text que ens dona la posició inicial d’un text, dintre d’un altre. Sintaxis de la funció CERCAR La funció CERCAR té 3 arguments: Text_cercat: És el text que volem buscar. És un argument obligatori. Podem posar el text entre cometes o bé poder fer referència a una cel·la on estigui el text … Llegiu més

La funció SIERROR a Excel (fórmules lògiques)

La funció SIERROR d’Excel (IFERROR, en anglès i SI.ERROR en castellà) és una funció lògica que ofereix la possibilitat de retornar el valor que desitgem, en cas que l’aplicació de qualsevol càlcul o funció generi un error. del tipus N#D, #REF!, #DIV/0! ,#NOM?, etc. Sintaxis de la funció SIERROR La funció SIERROR té 2 arguments … Llegiu més

La funció BUSCA a Excel (Fórmules de text)

La funció BUSCA d’Excel (FIND, en anglès, ENCONTRAR en castellà) és una fórmula de text que ens dona la posició inicial d’un text, dintre d’un altre. Sintaxis de la funció BUSCA La funció BUSCA té 3 arguments: Text_cercat: És el text que volem buscar. És un argument obligatori. Podem posar el text entre cometes o … Llegiu més

La funció MIG a Excel (fórmula de Text)

La funció MIG ens permet extreure d’una cadena de text, el número de caràcters que indiquem, començant per la part del text que ens interessi. La fórmula té 3 arguments, el TEXT del qual hem d’extreure els caràcters, la POSICIÓ INICIAL a partir del qual ha de començar a extreure caràcters i el NOMBRE DE CARÀCTERS a extreure. Aquesta funció s’anomena … Llegiu més

La funció ESQUERRA a Excel (Text)

La funció ESQUERRA ens permet extreure d’una cadena de text, el número de caràcters que indiquem, començant per L’esquerra. La fórmula té 2 arguments, el TEXT del qual hem d’extreure els caràcters i el NOMBRE DE CARÀCTERS a extreure. Aquesta funció s’anomena IZQUIERDA en castellà i LEFT en anglès. Exemple -Imaginem que a la cel·la A1 tenim un text. -A la cel·la … Llegiu més

La funció DRETA a Excel (Text)

La funció DRETA ens permet extreure d’una cadena de text, el número de caràcters que indiquem, començant per la dreta. La fórmula té 2 arguments, el TEXT del qual hem d’extreure els caràcters i el NOMBRE DE CARÀCTERS a extreure. Aquesta funció s’anomena DERECHA en castellà i RIGHT en anglès. Exemple -Imaginem que a la … Llegiu més