Com personalitzar la barra d’eines d’accés ràpid

La barra d’eines d’accés ràpid és una franja situada al menú d’Excel que ens permet col·locar els botons d’aquelles funcionalitats que fem servir de manera més habitual. És una eina que ben configurada ens permet ser molt més productius en el dia a dia.

A on està situada?

La barra d’eines d’accés ràpid es pot situar a sobre de la franja o a sota. Per canviar la posició d’un lloc a l’altre podem situar el punter del ratolí sobre la barra d’eines i clicar el botó dret. Ens oferirà situar-lo a l’opció contraria a on la tenim actualment,

Com afegir botons a la barra d’eines

Si són botons que ja tenim en algun dels menús de la franja, només haurem de situar el ratolí a sobre i clicar el botó dret. Se’ns desplegarà el menú que ens oferirà l’opció Afegeix-ho a la barra d’eines d’accés ràpid

Si volem afegir algun altre tipus de botons (botons que no estan al menú, o macros, per exemple) hem d’anar a través de Fitxer- Mes – Opcions – Personalitza la franja i accedirem al menú de personalització

En el desplegable Tria les ordres de, podrem escollir diferents opcions en quan a tipus de botons (si estan a la franja, si són d’un menú concret, etc) i també podrem escollir Macros. D’aquesta manera podrem situar botons a la barra d’eines d’accés ràpid que facin executar una determinada macro de VBA.

Un cop ens situem sobre el botó o la macro en qüestió, simplement hem de clicar el botó Afegeix per afegir-la directament a la barra d’eines.

Un cop tenim un botó afegit a la barra d’eines, si és una Macro, ens podem situar a sobre i se’ns habilitarà el botó Modifica…, que ens permetrà canviar tant el nom del botó, com la icona que el representa.

Com eliminar botons de la barra d’eines

Els botons els podem eliminar a través del mateix menú Personalitza la barra d’eines d’accés ràpid, situant-nos sobre el botó i clicant el botó Suprimeix.

També ho podem fer directament a la franja, situant el punter del ratolí sobre el botó que volem eliminar, clicant botó dret i escollint l’opció Suprimeix-ho de la barra d’eines d’accés ràpid.

Com restaurar la barra d’eines d’accés ràpid amb les opcions d’inici

Mitjançant el botó Reinicialitza del menú Personalitza la barra d’eines d’accés ràpid, podrem restablir els valors d’orígen.

Personalitzar la barra d’eines només pel document de treball actual

Quan personalitzem la franja per defecte serà per tots els documents d’Excel. En cas que vulguem personalitzar la barra d’eines però només per al document actual, ho podem fer escollint l’opció en el desplegable del menú Els botons els podem eliminar a través del mateix menú Personalitza la barra d’eines d’accés ràpid.

Feu un comentari