Com afegir zeros a l’esquerra d’un número?

Sovint utilitzem codis de 4, 5 o més xifres per identificar articles, clients, etc. A vegades es “perden” els zeros i el client “0001” passa a ser el client “1”.

Això ens pot generar problemes de cara a creuar dades amb d’altres llistats, etc.
Si volem passar el “1” a “0001” hem d’afegir 4 zeros però si volem passar el “12” a “0012” només n’hem d’afegir 3. La combinació de 2 funcions ens pot facilitar molt la feina per disposar d’un mètode que sigui aplicable a la totalitat dels registres. És indiferent si cal afegir 1, 2 o 3 zeros.

💡 Solució= DRETA(“000″& Cel·la on tenim els números; 4)

És a dir, afegim 3 zeros a tots els números i agafem només les 4 xifres de la dreta. El resultat serà sempre un nombre de 4 xifres.

Feu un comentari