Com extreure l’ANY a partir d’una data

Si tenim una data i volem agafar només l’any, Excel ens ofereix la funció ANY que ho farà de manera molt fàcil. És una funció inclosa en el grup Data i hora i en anglès s’anomena YEAR i en castellà està traduïda per AÑO

Sintaxi

La Sintaxi és súper senzilla: =ANY(Data). Aquest argument, Data, tant pot ser una data, com la referència a un rang que contingui dates.

Només a partir de l’any 1900

Excel només treballa amb dates a partir del 1 de gener de 1900. En aquest post, podràs llegir tota la informació al respecte:

Excel només treballa amb dates a partir del 1 de gener de 1900 – Excel.cat

Exemple

Com extreure el MES d’una data

Si el que necessites és extreure del mes d’una data, en aquest post t’explico com fer-ho:

Com extreure el MES d’una data – Excel.cat

Com extreure el DIA d’una data

En aquest post t’explico de manera molt fàcil com extreure el dia d’una data:

Com extreure el DIA d’una data – Excel.cat

Feu un comentari