Com extreure el DIA d’una data

Si tenim una data i volem extreure només el dia, Excel ens ofereix la funció DIA. Aquesta funció està inclosa dintre de les fórmules de Data i hora, en anglès s’anomena DAY en anglès i en castellà s’ha traduït com a DIA, igual en català.

Sintaxi

La sintaxi és molt simple =DIA(Data). L’argument Data pot ser una data o la referència a un rang que contingui una data.

Dates només a partir de l’any 1900

Excel només treballa amb dates a partir del 1 de gener de 1900. Hi trobaràs tota la informació sobre aquest tema en aquest post:

Excel només treballa amb dates a partir del 1 de gener de 1900 – Excel.cat

Exemple

Extreure el MES d’una data

Si vols extreure el mes d’una data, en aquest post t’explico com fer-ho:

Com extreure el MES d’una data – Excel.cat

Extreure l’ANY d’una data

Si vols extreure l’any d’una data, en aquest post hi trobaràs tota la informació:

Com extreure l’ANY a partir d’una data – Excel.cat

Feu un comentari