La funció BUSCA a Excel (Fórmules de text)

La funció BUSCA d’Excel (FIND, en anglès, ENCONTRAR en castellà) és una fórmula de text que ens dona la posició inicial d’un text, dintre d’un altre.

Sintaxis de la funció BUSCA

La funció BUSCA té 3 arguments:

Text_cercat: És el text que volem buscar. És un argument obligatori. Podem posar el text entre cometes o bé poder fer referència a una cel·la on estigui el text que volem buscar

Dins_text: És el text, dintre del qual, volem buscar el text cercat. És un argument obligatori. Podem posar el text entre cometes o bé poder fer referència a una cel·la en la qual estigui el text on volem buscar.

Num_inicial: És el número de caràcter a partir del qual volem començar a buscar el text. És un argument opcional, en cas de no posar-lo el valor per defecte és 1.

A tenir en compte.

Aquesta funció distingeix entre majúscules i minúscules.

En cas de no trobar el text buscat genera un error #VALOR|

Aquest error el podem salvar combinant la funció SIERROR amb la funció BUSCA.

La funció BUSCA dona com a resultat la primera coincidència, encara que n’hi hagi més.

Feu un comentari