La funció SIERROR a Excel (fórmules lògiques)

La funció SIERROR d’Excel (IFERROR, en anglès i SI.ERROR en castellà) és una funció lògica que ofereix la possibilitat de retornar el valor que desitgem, en cas que l’aplicació de qualsevol càlcul o funció generi un error. del tipus N#D, #REF!, #DIV/0! ,#NOM?, etc.

Sintaxis de la funció SIERROR

La funció SIERROR té 2 arguments

Valor: Qualsevol tipus de valor, càlcul o fórmula que volem que Excel calculi

Valor_si_error: El valor que volem que es generi en cas que el càlcul generi un error.

Exemple

Imaginem que volem calcular la variació de vendes d’un mes respecte el mateix període de l’any anterior. Si pel motiu que fos, un dels mesos del any passat la venda fos zero, el resultat de la fórmula d’Excel (Venda actual / Venda anterior -1) seria #DIV/0! que és l’error que genera Excel quan intentem dividir un número entre zero.

Per evitar-ho, faríem =SIERROR(Venda actual / Venda anterior -1;””). En aquest cas li diem a Excel que el resultat que volem en cas que la fórmula generi error sigui deixar la cel·la en blanc (“”).

Feu un comentari