Calcular els dies laborables entre 2 dates.

La fórmula DIES.LAB.INTL de Excel ens permet calcular els dies laborables entre 2 dates. Podem definit quins dies de la setmana es consideren festius i també marcar els dies festius en concret.

Aquesta fórmula en espanyol s’anomena DIAS.LAB.INTL i en anglès NETWORKDAYS.INTL

=DIES.LAB.INTL(data inicial; data final; dies setmana no laborables; vacances)

El paràmetre Dies setmana no laborables és opcional. Si no el posem interpreta com a no laborables dissabte i diumenge. S’indica mitjançant un número, segons aquesta taula:

Nombre de cap de setmanaDies de cap de setmana
1 o omèsDissabte, diumenge
2Diumenge, dilluns
3Dilluns, dimarts
4Dimarts, dimecres
5Dimecres, dijous
6Dijous, divendres
7Divendres, dissabte
11Diumenge
12Dilluns
13Dimarts
14Dimecres
15Dijous
16Divendres
17Dissabtes

El paràmetre Vacances fa referència a un rang on tenim indicat els dies no laborables (vacances) fora del estàndard de Dies setmana no laborables que hem marcat en l’anterior paràmetre. L’odre en el qual estan aquests dies és indiferent (no cal que sigui cronològic)

Exemple: En aquest exemple volem mirar els dies laborables del mes d’agost de 2021 per un treballador amb una jornada laboral de dilluns a divendres i que fa vacances del 16 al 22 d’agost.

En cas que només vulguis calcular els dies entre dues dates, independentment si són laborables o no, pots mirar aquest post: Calcular els dies entre 2 dates a Excel

1 comentari a “Calcular els dies laborables entre 2 dates.”

Feu un comentari