Com crear una matriu en Excel

Per crear una matriu a Excel ho fem indicant a la cel·la d’inici el següent:

={valors separats per ; per indicar files i per \ per indicar columnes}

Exemple de matriu d’una sola columna i diverses files

Fórmula: ={valor 1; valor 2 ; valor 3 ….}

Exemple de matriu d’una sola fila i diverses columnes

Fórmula: ={valor 1\ valor 2 \ valor 3 ….}

Exemple de matriu de diverses files i columnes

Fórmula: {Valor 1\ valor 2 \ valor 3 \; valor 4 \ valor 5 \valor 6} (si volem que ompli en sentit vertical)

Feu un comentari