Com saber el dia de FINAL DE MES a partir d’una data

Si tenim una data determinada, en ocasions podem necessitar saber la data de final del mes, d’aquella data. O del mes següent o de l’altre… Excel ens ofereix la funció FIN.MES per realitzar aquest càlcul.

Aquesta funció està inclosa dintre de les Fórmules de data i hora, i en anglès s’anomena EOMONTH i en castellà s’ha traduït igual que en català, FIN.MES

Sintaxi

La sintaxi consta de 2 arguments: =FIN.MES(Data, mesos)

  • Data: És una data o una referència a un rang que conté una data.
  • Mesos: És el nombre de mesos que afegirà o restarà a la data inicial, per obtenir el final de mes. Si el valor de Mesos és 0, retornarà el final de mes corresponen a la Data.

Exemple

Feu un comentari