La funció DRETA a Excel (Text)

La funció DRETA ens permet extreure d’una cadena de text, el número de caràcters que indiquem, començant per la dreta. La fórmula té 2 arguments, el TEXT del qual hem d’extreure els caràcters i el NOMBRE DE CARÀCTERS a extreure.

Aquesta funció s’anomena DERECHA en castellà i RIGHT en anglès.

Exemple

-Imaginem que a la cel·la A1 tenim un text.

-A la cel·la B1 volem que ens posi els 4 darrers caràcters de la cel·la A1

La fórmula a utilitzar seria =DRETA(A1;4)

La funció DRETA és una fórmula de TEXT de Excel. Les funcions de TEXT et permeten fer múltiples accions i obtenir resultats molt diferents de manera fàcil Pots veure’n d’altres en aquest enllaç.

Feu un comentari