La funció ESQUERRA a Excel (Text)

La funció ESQUERRA ens permet extreure d’una cadena de text, el número de caràcters que indiquem, començant per L’esquerra. La fórmula té 2 arguments, el TEXT del qual hem d’extreure els caràcters i el NOMBRE DE CARÀCTERS a extreure.

Aquesta funció s’anomena IZQUIERDA en castellà i LEFT en anglès.

Exemple

-Imaginem que a la cel·la A1 tenim un text.

-A la cel·la B1 volem que ens posi els 3 primers caràcters de la cel·la A1

La fórmula a utilitzar seria =ESQUERRA(A1;3)

La funció ESQUERRA és una fórmula de TEXT de Excel. Les funcions de TEXT et permeten fer múltiples accions i obtenir resultats molt diferents de manera fàcil. Pots veure’n d’altres en aquest enllaç.

Feu un comentari