Com calcular el capital d’un préstec a partir del tipus d’interès, el termini i la quota

Sovint quan hem de comprar un habitatge tenim, entre d’altres limitacions, la quota màxim d’hipoteca que podem pagar. Aquesta acostuma a ser un percentatge, el 35% habitualment, dels nostres ingressos. A partir d’aquesta quota màxima mensual que podem pagar, quants diners com a màxim ens deixarà el banc?

Excel ens ho posa fàcil i ens ofereix la funció VP que ens permet calcular el valor actual (Valor Present) d’una inversió que compren tota un sèrie de pagaments futurs.

Aquesta funció està inclosa dintre de les Funcions financeres, i en anglès s’anomena PV i en castellà ha estat traduïda com a VA.

Sintaxi

La sintaxi és la següent: =VP (Interès, Nº de períodes, Pagament, Valor futur, Tipus)

  • Interès: És el tipus d’interès corresponent a cada pagament. Així doncs, si el tipus d’interès el tenim en forma anual (com és habitual) i el pagament és mensual, haurem de dividir el tipus d’interès entre 12.

  • Número de períodes: Número de períodes que farem el pagament. Habitualment parlem en anys i paguem per mesos, amb la qual cosa, haurem de multiplicar els anys per 12.

  • Pagament: La quota que pagarem cada període

  • Valor Futur: És un argument opcional i és l’import que volem al final de la inversió. En el cas d’una hipoteca no té sentit perquè el valor final (el que devem), sempre serà 0. Però per calcular altre tipus d’inversions, pot tenir sentit.

  • Tipus: És un argument opcional. Si no l’indiquem agafa per defecte el valor 0, que vol dir que el pagament s’efectua al final del període i si el valor és 1, el pagament s’efectua al inici del període.

Exemple

En aquest exemple calculem el import màxim que ens deixaria el banc tenint en compte que:

  • El tipus d’interès és del 2,5%
  • El termini són 30 anys
  • La quota màxima que podem pagar és de 1.000€ al mes.

La importància dels tipus d’interès

En aquest quadre pots veure totes les combinacions possibles pel que fa un préstec on la quota màxima a pagar són 1.000€ i el termini pot estar entre 20 i 35 anys i el tipus d’interès entre el 1,75% i el 4% en trams de 0,25%.

Si analitzem els valors per 30 anys, per exemple, veurem que pagant exactament la mateixa quota (1.000€/mes) si el tipus d’interès és el 1,75% tindrem gaire bé 280.000€ i si és del 4%menys de 210.000€, és a dir 70.000€ menys!

Pots descarregar-te aquest Excel i podràs fer totes les simulacions que vulguis posant la teva quota:

Calcular quota i quadre d’amortització d’un préstec

Si el que necessites és calcular la quota i el quadre d’amortització d’un préstec, en aquest post hi trobaràs tota la informació:

Calcular quota i quadre d’amortització d’un préstec – Excel.cat

Calcular el tipus d’interès, a partir del capital, termini i quota.

En aquest pots hi trobaràs totes les explicacions:

Com calcular el tipus d’interès d’un préstec – Excel.cat

Feu un comentari