La funció LLARG a Excel (funcions de text)

La funció LLARG, anomenada LEN, en anglès i traduïda per LARGO en espanyol retorna el nombre de caràcters d’una cadena de text.

Sintaxis i arguments

Aquesta funció té un sol argument, Text, on hi podem posar el text del qual volem saber el nombre de caràcters o bé la cel·la on tenim aquest text.

=LLARG(Text)

A tenir en compte

En cas de que l’argument Text faci referència a un rang de més d’una cel·la, la fórmula es calcularà sobre la cel·la que tingui la mateixa fila on hem posat la fórmula (en cas que el rang tingui una sola columna) o que tingui la mateixa columna (en cas de rangs d’una sola fila). Si apliquem la fórmula sobre un rang que tingui més d’una fila i columna, donarà error #VALOR!

Nota: Mitjançant la fórmula lògica SIERROR podeu evitar l’aparició del error #VALOR!. En aquest pots en teniu més explicació:

Feu un comentari