Calcular el total d’interessos pagats per un préstec

Si volem calcular el total d’interessos que s’han pagat, o es pagaran, d’un entre dues dates, Excel ens ofereix la funció PAGO.INT.ENTRE. És una funció financera que en anglès s’anomena CUMIPMT i que en castellà ha estat traduïda com a PAGO.INT.ENTRE.

És evident que la traducció al català és un error i que ha estat una simple còpia del castellà. Personalment, he contactat amb Microsoft per suggerir el canvi a PAG.INT.ENTRE. Veurem si fan algun tipus de cas als meus suggeriments.

Sintaxi

Aquesta funció té 6 arguments, tot i que si utilitzes l’assistent de la funció (veure captura adjunta), inexplicablement només en surten 5.

De fet, si utilitzes l’assistent, quan hagis entrat tots els arguments que et demana, el resultat de la fórmula, serà aquest: “Heu introduït massa pocs arguments per a aquesta funció”


En fi, sembla que el programador i el traductor, aquell dia tenien el cap a una altra banda.

La sintaxi de la funció, doncs, és:

=PAGO.INT.ENTRE (Tipus interès, Nº de períodes, Valor actual, Període inicial, Període final, Tipus)

  • Tipus d’interès: És el tipus d’interès que paguem per cada període de pagament. Així doncs, si tenim el tipus d’interès anual, i el pagament el fem cada més, haurem de dividir aquest tipus d’interès anual entre 12.

  • Nº de períodes: És el número de períodes de pagament totals, que tindrà el préstec. Si per exemple és un préstec a 20 anys amb pagament mensual, el número de períodes serà de 240 (20*12)

  • Valor actual: És el capital inicial del préstec, és a dir, el que ens deixa el banc.

  • Període inicial: Primer període a partir del qual, volem calcular els interessos. Si volem saber els interessos totals en una data concreta, haurem de posar 1, perquè ens agafi des de el primer període.

  • Període final: És el darrer període del que volem calcular els interessos pagats.

  • Tipus: Indica la modalitat de pagament, el valor serà 0 si paguem la quota al final del període i 1 si la quota la paguem al inici.

Exemple

El resultat de la funció PAGO.INT.ENTRE és un resultat negatiu, ja que ens suposa una despesa, no un ingrés. Personalment m’agrada més veure la xifra en positiu i és per això que a la fórmula poso “-PAGO.INT.ENTRE”

Descarrega l’exemple:

Feu un comentari