Posar el nom del dia de la setmana a partir data?

Si volem posar el nom del dia de la setmana a partir d’una data , Excel ens ofereix la possibilitat de fer-ho mitjançant la funció TEXT. Aquesta funció, està dintre del grup de fórmules de TEXT (Com no podia ser d’una altra manera)

Sintaxis de la fórmula

La sintaxis de la fórmula és la següent: =TEXT(Valor; Format)

-Valor: Ha de ser una data o la referència a una cel·la que contingui una data

-Format: El format de sortida que volem. En el cas que ens ocupa (aquesta fórmula serveix per d’altres casos a banda del mes) tenim les següents opcions:

  • “d”: El número de dia (sense el zero davant en cas que sigui menor a 10).
  • “dd”: El número de dia (amb el zero davant en cas que sigui inferior a 10).
  • ddd”: El nom del dia de la setmana abreviat a 2 lletres.
  • “dddd”: El nom del dia de la setmana sencer.

Abreviacions del nom del dia de la setmana

Excel fa servir aquest codi per abreviar els noms dels dies de la setmana en 2 xifres:

Dia de la setmana en número

Si el que vols és saber com posar el dia de la setmana en número, pots consultar aquest post:

Com saber el dia de la setmana d’una data (en número) – Excel.cat

Feu un comentari