Com es diu la funció d’Excel UNIQUE en català?

La funció d’Excel UNIQUE en català es s’anomena ÚNICS (ull amb accent!!)

En aquest post, hi trobaràs tota la informació relativa al seu funcionament:

La funció ÚNICS per obtenir valors únics d’una llista. – Excel.cat

Si vols una llista amb les traduccions de les funcions d’Excel del castellà al català o de l’anglès al català, pots consultar aquest altre post:

Traducció de fórmules d’Excel en Català. – Excel.cat

Feu un comentari