Diferència entre les funcions BUSCA i CERCAR d’Excel (fórmules de text)

Les funcions CERCAR i BUSCA fan exactament el mateix, retornen la primera posició on apareix un determinat text dintre, d’un altre. La única diferència és que la funció BUSCA distingeix entre majúscules i minúscules mentre que la funció CERCAR, no.

Pots trobar més informació sobre ambdues funcions, ens aquests posts:

Feu un comentari