La funció CERCAR a Excel (Fórmules de text)

La funció CERCAR d’Excel (SEARCH, en anglès, HALLAR en castellà) és una fórmula de text que ens dona la posició inicial d’un text, dintre d’un altre.

Sintaxis de la funció CERCAR

La funció CERCAR té 3 arguments:

Text_cercat: És el text que volem buscar. És un argument obligatori. Podem posar el text entre cometes o bé poder fer referència a una cel·la on estigui el text que volem buscar

Dins_text: És el text, dintre del qual, volem buscar el text cercat. És un argument obligatori. Podem posar el text entre cometes o bé poder fer referència a una cel·la en la qual estigui el text on volem buscar.

Num_inicial: És el número de caràcter a partir del qual volem començar a buscar el text. És un argument opcional, en cas de no posar-lo el valor per defecte és 1.

A tenir en compte

Aquesta funció no distingeix entre majúscules i minúscules. Aquesta és la única diferència amb una altra funció d’Excel, la funció BUSCA

En cas de no trobar el text buscat genera un error #VALOR|
Aquest error el podem salvar combinant la funció SIERROR amb la funció CERCAR
La funció BUSCA dona com a resultat la primera coincidència, encara que n’hi hagi més.

Feu un comentari