La funció CONSULV a Excel (Cerca i referència)

La funció CONSULV (BUSCARV en castellà o VLOOKUP, en anglès) ens serveix per buscar una determinada dada a la primera columna d’un rang i, un cop trobada, accedir al valor de la mateixa fila però d’una altra columna d’aquesta rang.

Sintaxis

CONSULV (valor a buscar; rang on buscar-lo; columna del rang que ens donarà el resultat; Verdader/Fals)

Exemple

Imaginem que en un full tenim les dades d’unes factures amb el número, la data, el nom del client i l’import. En un altre full tenim les dades dels clients amb el nom i número de telèfon.

L’objectiu és incloure el número de telèfon del client en cada una de les factures.

Explicació

Fúnció: CONSULV(C2;’Dades clients’$A$2:$B$7;2;fals)

 • C2: Correspon a la cel·la amb la dada a buscar (en aquest cas Joan Pujol)

 • Dades clients’$A$2:$B$7 : És el rang en el qual ha de buscar aquesta dada. En aquest cas ha de buscar la dada al full “Dades clients” en el rang A2:B7. Les cel·les del rang estan entre símbols de dòlar per poder copiar la mateixa fórmula a les següents caselles (E2, E3, etc). Si no poséssim el símbol del dòlar a la casella E2 buscaria en el rang A3:B8.

 • 2: És el número de columna (contant a partir de la primera del rang on ha de buscar) del qual ens ha de retornar el valor. En aquest cas hem posat 2 perquè la columna on tenim el telèfon és la segona contant a partir d’on busquem el nom del client (columna A)

 • Fals: Fals vol dir que hem de buscar una coincidència exacte, és a dir, només retornarà valor en cas de trobar alguna cel·la on hi figuri exactament “Joan Pujol”

Un cop tenim la fórmula a la cel·la E2 podem arrossegar-la o copiar-la a la resta de cel·les.

Possibles errors

 • Aparició de #N/D com a resultat de la funció: Pròpiament no es tracta d’un error. És la resposta que dona Excel quan no ha trobat el valor buscat. Si en el nostre exemple eliminéssim del full “Dades Clients” el client Joan Pujol, Convulv, òbviament, no el trobaria i donaria com a resultat #N/D.

Obtenir com a resultat el #N/D pot ser molest. En aquest post t’expliquem una manera senzilla de solucionar-ho.

Com utilitzar la funció CONSULV en intervals?

A vegades, en comptes de buscar un valor concret, ens pot interessar buscar un valor que estigui dintre d’un interval. Podem fer servir la funció CONSULV en aquest cas? La resposta és clara: Sense dubte

Exemple

Imaginem, per exemple, que tenim el resultats d’un examen de diferents alumnes. Aquests resultats estan expressats en números (una puntuació sobre 10). El que volem és que a partir d’aquesta puntuació numèrica se li assigni a l’alumne un resultat del tipus “aprovat”, “suspès”, etc. segons aquesta taula

La solució seria aquesta:

XLOOKUP millora les prestacions de CONSULV

Microsoft inclou a les versions més recents d’Excel la funció XLOOKUP que millora en molts aspectes el funcionament de CONSULV. En aquest post, trobaràs tota la informació sobre el seu funcionament i les millores que aporta.

La funció XLOOKUP a Excel – Excel.cat

5 comentaris a “La funció CONSULV a Excel (Cerca i referència)”

 1. Bon dia,
  m’ha agradat veure una pàgina de suport per l’excel en català.
  he trovat a faltar, però, la funció XLOOKUP
  igual la podeu afegir!!! 🙂
  salut

  Respon

Feu un comentari