Com evitar el resultat #N/D en un CONSULV

Quan al utilitzar una funció CONSULV, Excel no troba el resultat buscat dona com a resposta #N/D.

Això pot resultar molest a nivell estètic, etc.

Això ho podem solucionar utilitzant la funció SIERROR de la següent manera:

=SIERROR (CONSULV(A2;B2:C100;2;fals);””) (en aquest cas les “” indicarien a Excel que deixés la cel·la en blanc)

La fórmula SIERROR s’anomena SI.ERROR en castellà i IFERROR en anglès

Aquí pots veure un vídeo on parlo sobre el tema:

Feu un comentari