La funcionalitat CERCA L’OBJECTIU

Encara vas provant números per quadrar el resultat final d’una fórmula?

Sovint ens trobem que sabem quin ha de ser el resultat d’una fórmula (per ex., el marge d’un article) i anem fent proves sobre quin hauria de ser el valor d’una de les parts de la fórmula (per ex., el PVP) tenint en compte que l’altre part de la fórmula no pot canviar (per ex., el preu de cost).

Per evitar anar fent proves per aproximació, Excel ens ofereix una bona alternativa.

La funció CERCA L’OBJECTIU (Dintre del menú DADES, submenú ANÀLISI CONDICIONAL) ens donarà directament el valor que necessitaríem per que el resultat de la fórmula sigui el que volem:

Exemple:
-Cel·la A1: Tenim el preu de cost (2,25€, per ex.)
– A2: On anirà el PVP
-A3: Fórmula on calcula el marge: =1-(A1/A2)*100

Utilitzem CERCA L’OBJECTIU i se’ns obrirà un quadre on ens demanarà:
-DEFINEIX LA CEL·LA: Aquí posarem la cel·la objectiu (en aquest cas A3)
-AMB EL VALOR: Aquí posarem el valor que volem obtenir (en aquest cas 25%)
-CANVIANT LA CEL·LA: Aquí posarem la cel·la el valor de la qual volem canviar (en aquest cas A2)

Automàticament excel farà els càlculs i ens oferirà la solució en un missatge. En cas que li donem a “D’acord” ens el posarà automàticament a la cel·la en qüestió.

Nota: Si veus que Excel aproxima el resultat però no el quadra al 100% possiblement hauràs d’ajustar les Opcions de càlcul d’Excel. Per fer-ho vas a Fitxer-Més-Opcions i dintre del menú Fórmules, submenú Opcions de Càlcul hi ha 2 paràmetres que hi poden afectar, el Màxim d’interaccions (número de vegades que excel farà un càlcul per aproximar-se) i el Canvi Màxim (com més petit més afinat el resultat)

Feu un comentari