Com fer referència a les parts d’una taula d’Excel.

Excel adapta el nom de les funcions al idioma local, independentment del idioma en que s’hagi fet aquell arxiu Excel. És a dir, si una persona que té l’Excel en angles ens passa un arxiu on ha utilitzat la funció VLOOKUP, quan nosaltres obrim l’arxiu amb el nostre Excel en català, veurem CONSULV, és a dir, la funció traduïda.

En canvi en les referències a parts de la taula, malauradament, no es tradueixen automàticament. Així doncs, si ens passen arxius fets en Excels amb idiomes diferents, no ens funcionaran i ens tocarà modificar la traducció

Si en català volem fer referència a les parts d’una taula, ho hem de fer de la següent manera:

Capçaleres

=Taula[#Capçaleres] on “Taula” és el nom de la taula

  • En anglès seria =Taula[#Headers]
  • En castellà seria =Taula[#Encabezados]

Dades

=Taula[#Dades] on “Taula” és el nom de la taula

O simplement fent referència al nom de la taula =Taula (en aquest exemple seria =Vendes)

  • En anglès seria =Taula[#Data]
  • En castellà seria =Taula[#Datos]

Totals

=Taula[#Totals] on “Taula” és el nom de la taula

  • En anglès seria =Taula[#Totals]
  • En castellà seria =Taula[#Totales]

Pots observar en aquest exemple que si fem referència als Totals, a la data posa 0/1/1900. Això és perquè en realitat Excel el valor és 0, i per Excel la data 0 és el 0/1/1900, ja que comença a contar les dates a partir del 1/1/1900. Si vols ampliar informació sobre aquest aspecte, et recomano que llegeixis aquest post:

Excel només treballa amb dates a partir del 1 de gener de 1900 – Excel.cat

Tota la taula

=Taula[#Tots] on “Taula” és el nom de la taula

  • En anglès seria =Taula[#All]
  • En castellà seria =Taula[#Todas]

Feu un comentari