Com calcular el tipus d’interès d’un préstec

Si d’un préstec sabem el capital inicial, la quota i el termini i volem calcular el tipus d’interès, Excel en ofereix la funció TAXA. Aquesta funció, inclosa dintre del grup de les Fórmules Financeres s’anomena RATE en anglès i ha estat traduïda com a TASA en castellà.

Sintaxi

La sintaxi és la següent: =TAXA(Nº de períodes, Pagament, Valor Actual, Valor final, Tipus)

  • Número de períodes: Número de períodes que farem el pagament. Habitualment parlem en anys i paguem per mesos, amb la qual cosa, haurem de multiplicar els anys per 12.
  • Pagament: La quota que pagarem cada període.
  • Valor actual: El capital pendent del préstec.
  • Valor Final: És un argument opcional i és l’import que volem al final de la inversió. En el cas d’una hipoteca no té sentit perquè el valor final (el que devem), sempre serà 0. Però per calcular altre tipus d’inversions, pot tenir sentit.
  • Tipus: És un argument opcional. Si no l’indiquem agafa per defecte el valor 0, que vol dir que el pagament s’efectua al final del període i si el valor és 1, el pagament s’efectua al inici del període.

Tipus d’interès per període de pagament

La funció TAXA ens dona el tipus d’interès per període de pagament. Si paguem el préstec mensualment i volem saber el tipus d’interès anual, caldrà que el multipliquem per 12.

Exemple

En aquest exemple calculem el tipus d’interès d’un préstec on:

  • El capital és de 250.000€
  • El termini són 30 anys
  • La quota és de 987,8€ al mes.

Calcular la quota i el quadre d’amortització d’un préstec

Si el que vols és calcular la quota i el quadre d’amortització d’un préstec, tens tota la informació en aquest post.

Calcular quota i quadre d’amortització d’un préstec – Excel.cat

Calcular el capital a partir de la quota, el tipus d’interès i el termini.

Per calcular l’import màxim que pots demanar el banc, a partir de la quota mensual que vols/pots pagar, llegeix aquest post:

Com calcular el capital d’un préstec a partir del tipus d’interès, el termini i la quota – Excel.cat

Feu un comentari