Com afegir un menú personal a la franja de menús d’Excel

La franja de menús

La franja de menús d’Excel, és el lloc on estan disposades les diferent opcions que ens permeten accedir als diferents menús i submenús.

Es pot personalitzar de la manera que més ens convingui, afegint aquelles opcions que fem servir habitualment, i que per defecte no estan activades, o bé desactivant aquelles altres que no fem servir i ens ocupen espai.

En aquest post pots veure de quina manera es pot personalitzar la franja.

Afegir un menú personal

Afegir un menú personal a la franja de menús d’Excel, ens pot servir per incloure botons que donin accés a funcionalitats creades per nosaltres, mitjançant Macros, o bé per incloure-hi funcions que utilitzem de manera habitual i tenir-les totes agrupades (per aquest segon us, és important conèixer la Barra d’eines d’accés ràpid perquè pot ser una millor alternativa.

En aquest post tens més informació sobre la Barra d’eines d’accés ràpid.

Un cop estem dintre de la personalització de la franja (explicació en aquest post)hem de clicar a Crea una pestanya

…i ens crearà una Pestanya nova dintre dels menú amb un primer Grup a dintre

Per defecte assigna el nom “Crea una pestanya (Personalitzada)”, si el volem canviar només cal que cliquem el botó Canvia el nom i ho podrem fer. El mateix sistema val per canviar el nom de les pestanyes i dels grups.

Si volem afegir més grups dintre de la pestanya, només cal que ens situem sobre la pestanya en qüestió i cliquem Crea un grup

Un cop creada l’estructura de pestanyes i grups podem afegir botons. Et tornem a remetre aquest post per tenir més informació

Feu un comentari